AKUPUNKTUR

/AKUPUNKTUR
AKUPUNKTUR 2017-08-06T12:16:14+00:00

Akupunktur vücutta oluşan hastalıkları veya disfonksiyonları ortadan kaldırmak için belirli noktalara iğne batırılarak yapılan bir tedavi yöntemidir.

Akupunktur’un bu etkileri anatomik, histolojik,embriolojik, biyo-fiziksel, biyokimyasal, nörofizyolojik ve fizyolojik mekanizmalarla açıklanmaktadır. Özellikle analjezik etkisi üzerine yapılmış birçok bilimsel çalışma yayınlanmıştır.

Birçok ağrı türünde akupunktur’un plasebo’dan anlamlı bir şekilde daha etkin olduğu, kronik ağrılarda da etkinliğinin morfinle karşılaştırılacak kadar olduğu yapılan kontrollü çalışmalar sonucunda saptanmıştır.

Yan etkileri ve komplikasyonları oldukça seyrek görülür.